PAPRADNO

  • Program
  • Program 2. dňa seminára – streda 4.2.2015

Program 2. dňa seminára – streda 4.2.2015

08.00 - 08.45 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
09.00 - 09.15 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
09.15 - 10.00 Perspektívy pestovania a využitia netradičných ovocných druhov v podmienkach strednej Európy. (doc. Ing. Oleg Paulen, KOVV-FZKI-SPU Nitra)
10.00 - 10.15 Luna® Experience – novinka pre komplexnú fungicídnu ochranu jadrovín, kôstkovín a viniča. (Vladimír Barbierik, Bayer Crop Science Bratislava, SR)
10.15 - 10.45 Stabilizácia úrod a kvality produkcie v meniacich sa pôdno-klimatických podmienkach. (Ing. František Václavík, PRP Technologies CZ/SK, ČR)
10.45 - 11.00 Teppeki - špecialista na vošky. (Andrea Šerfeziová, Belchim, SR)
11.00 - 11.15 PRESTÁVKA
11.15 - 11.45 Význam alternatívnych produktov v ovocinárskej výrobe. (Ján Števlík, Arysta Life Science, SR)
11.45 - 12.30 Foliárna výživa: pre a proti. (doc. dr. Ing. Ladislav Ducsay, KAVR-FAPZ-SPU Nitra, SR)
12.30 - 12.40 Poistenie ovocných sadov pre rok 2015. (Ing. Dušan Živčák, Agra poisťovňa Bratislava, SR)
12.30 - 13.30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13.30 - 13.45 Novinky firmy Šupa pre ovocinársku výrobu. (Zdeněk Helešic, Šupa Veľké Kostoľany, SR)
13.45 - 14.30 Biofarma komplexne. (dr. Palik Ladislav, Biocentrum Želiezovce, SR)
14.30 - 15.00 Hnojivá závlaha v ovocných sadoch a jej vplyv na vyšší výnos. (Ing. Georgi Kostov, Yara Agri CZ, ČR)
15.00 - 15.15 Asra – produkty tretieho tisícročia. (Viera Zelníková, Asra Ivanka pri Dunaji, SR)
15.15 - 15.30 PRESTÁVKA
15.30 - 15.45 Sulka, nový typový rad kvapalných hnojív. (Ing. P. Lehocký, VÚCHT Bratislava, SR)
15.45 - 17.15 Quo vadis Harmonia axyridis? (doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., KZ Jihočeská Univerzita České Budějovice, ČR)
17.15 - 18.30 Škodcovia, ktorých nepoznáte. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
18.30 záver prvého prednáškového dňa, VEČERA
20.00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vína (Ing. Štefan Ailer, PhD., Ing. Ján Mezey, PhD.), domácich páleniek (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík), tanečná zábava, možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárov.


Vyhľadať

 

Mailinglist

 

Odoslaním Vašej e-mailovej adresy sa prihlásite k zasielaniu informačných správ. Správy obsahujú aktuálne informácie týkajúce sa semináru Papradno. Zasielanie je možné kedykoľvek zrušiť.