PAPRADNO

  • Program
  • Program 3. dňa seminára – štvrtok 11.2.2016

Program 3. dňa seminára – štvrtok 11.2.2016

07:30 – 08:45  RAŇAJKY
09:00 – 09:30 Možnosti využitia a technológia pestovania menej známych druhov Chaenomeles japonica a Amelanchier ssp. (Ing. Radoslav Kobolka, SPU Nitra)
09:30 – 09:45 Užitočné riešenie v ochrane ovocných sadov s Adamou a nové výsledky s použitím prípravku Qually 300 SC v ochrane jadrovín. (Ing. Gabriel Szucs, Adama Ivanka pri Dunaji)
09:45 – 10:15 Ako správne pripravovať ovocné kvasy. (Ing. Ľuboš Flašík, BVD Porúbka)
10:15 – 10:30 Ochranné konštrukcie v sadoch. (Ing. Jozef Kobora, Oslavan Slovakia Bánovce nad Bebravou)
11:30 – 11:00 Výskumné centrum AgroBioTech: možnosti spolupráce s producentmi ovocia, zeleniny a hrozna v kontexte výroby nápojov. (Ing. Ján Mezey, PhD., SPU Nitra)
11:00 – 11:15 Poistenie ovocných sadov pre rok 2016. (Ing. Dušan Živčák, Agra poisťovňa Bratislava)
11:15 – 11:30 PRESTÁVKA
11:30 – 12:00 Ovocinárska výroba vo firme Emilove sady. (Ing. Emil Schultz, Emilove sady Dvory nad Žitavou)
12:00 – 12:30 Prípravky firmy Dow Agro Sciences pre ovocinárov. (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, Česko)
12:30 – 13:30 Orech kráľovský: novinky v odrodovom sortimente a situácia v šľachtení. (Dr. Bujdoso Geza, Výskumný ústav ovocinársky, Erd)
14:00 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED


Vyhľadať

 

Mailinglist

 

Odoslaním Vašej e-mailovej adresy sa prihlásite k zasielaniu informačných správ. Správy obsahujú aktuálne informácie týkajúce sa semináru Papradno. Zasielanie je možné kedykoľvek zrušiť.