PAPRADNO

  • Program
  • Program 3. dňa seminára – štvrtok 2.2.2017

Program 3. dňa seminára – štvrtok 2.2.2017

07:30 – 08:45  RAŇAJKY
09:00 – 09:30 Predčasný opad listov jabloní spôsobený patogénmi Marssonina coronaria a Alternaria alternata. (Ing.&Radek Vávra, Ph.D., VŠÚO, ČR)
09:30 – 10:00 Účinné látky pre šetrnú ochranu sadov. (Ing. Roman Loskot, Biocont, ČR)
10:00 – 10:15 Prípravky firmy Biocont na ochranu sadov v IP a EP. (Ing. Roman Loskot, Biocont, ČR)
10:15 – 10:30 Wuxal – symfónia listovej výživy. (Ing.&Tomáš Vereš, PhD., Agro Aliance)
10:30 – 11:00 Trendy, odrody a klony v ovocných výsadbách. (Ing. Pavel Voráček, Fytos Plzeň, ČR)
11:00 – 11:15 Prednosti komplexnej fungicídnej ochrany jadrovín a kôstkovín z dielne spoločnosti Bayer. (Ing. Karol Máté, Bayer)
11:15 – 11:30 PRESTÁVKA
11:30 – 12:00 Technológia pestovania drobného ovocia v Belgicku. (Ing. Martin Jonáš, VŠÚO, ČR)
12:00 – 12:30 Redukcia rastu a kvality plodov sliviek na podpníkoch Krimsk 1 a Krimsk 2. (Ing.&Radek Vávra, PhD., VŠÚO, ČR)
12:30 – 12:45 Prípravky firmy Dow Agro Sciences pre ovocinárov. (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, ČR)
12:45 – 13:15 Intenzívna cesta k orechom. (doc.&Ing.&Oleg Paulen, PhD., SPU Nitra)
13:30 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED


Vyhľadať

 

Mailinglist

 

Odoslaním Vašej e-mailovej adresy sa prihlásite k zasielaniu informačných správ. Správy obsahujú aktuálne informácie týkajúce sa semináru Papradno. Zasielanie je možné kedykoľvek zrušiť.