PAPRADNO

  • Program
  • Program 2. dňa seminára – streda 1.2.2017

Program 2. dňa seminára – streda 1.2.2017

07:00 – 08:15  RAŇAJKY
08:15 – 08:30 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
08:30 – 09:00 Súčasné systémy pozberovej technológie jabĺk a kôstkovín. (Dr.&Gergely Simon, Szent István University, Maďarsko)
09:00 – 09:15 Listové hnojivá z portfólia firmy Asra. (Ing. Veronika Fridrichová, ASRA)
09:15 – 09:30 Mikrobiologická kontaminácia čerstvého ovocia. (Ing. Juraj Vranka, ŠVPS SR)
09:30 – 10:00 Znižovanie rezíduí v ovocí. (Ing.&Ján Števlík, Arysta)
10:00 – 10:15 PRESTÁVKA
10:15 – 10:45 Orech čierny – zabudnutá ovocná drevina. (Milan Kotora, Ing.&Michal Pástor, Milan Kotora, spol. s r.o.)
10:45 – 11:00 Rokosan – výrobca unikátnych aminokyselinových hnojív v SR. (Ing. Róbert Vysoký, Rokosan)
11:00 – 12:00 Vplyv aminokyselín na koreňovú a listovú sústavu rastlín a optimalizácia zavlažovania porastov. (Joan Torrents, Fertadvisor S.L., Španielsko)
12:00 – 13:15 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13:15 – 14:00 Výsledky pokusov pri typových podpníkoch čerešní. (dr. Bujdosó Géza, VÚ ovocinársky, Érd, Hrotkó Károly, Szent István University, Maďarsko)
14:00 – 14:15 Novinky v sortimente značky FELCO. (Ing. Jozef Kobora, Oslavan)
14:15 – 15:00 Zosúladenie systémov rezu a tvarovania v intenzívnych výsadbách kôstkovín vo vzťahu k podpníkom. (prof. Hrotkó Károly, Szent István University, Maďarsko)
15:00 – 15:15 PRESTÁVKA
15:15 – 15:30 Poistenie úrody ovocia – jedna z možností eliminácie extrémnych dopadov klimatických zmien. (Ing. Dalibor Dán, Agra poisťovňa)
15:30 – 16:30 Horúce novinky v problematike inváznych škodcov na Slovensku. (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, ČR)
16:30 ukončenie druhého dňa seminára, možnosť využitia relaxačných služieb hotela
18:30 VEČERA
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vín Chateau Rúbaň a Vinárstvo Berta Strekov (Ing. Ladislav Ďorď, PhD.), domácich páleniek (Ing. Marián Komžík), možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárof :-)


Vyhľadať

 

Mailinglist

 

Odoslaním Vašej e-mailovej adresy sa prihlásite k zasielaniu informačných správ. Správy obsahujú aktuálne informácie týkajúce sa semináru Papradno. Zasielanie je možné kedykoľvek zrušiť.