PAPRADNO

Program Papradno 2017

Konečná verzia programu Paradno 2016, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára – utorok 31.1.2017

od 14:00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie
14:30 – 18:30 voľná diskusia ovocinárov na rozmanité ovocinárske témy, stretnutie
s odborníkmi z výskumu a ovocinárskej praxe, konzultácia individuálnych
problematík nezáväznou formou, možnosť využitia relaxačných služieb hotela.
19:00 VEČERA
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov
v priateľskej atmosfére, degustácia domácich a krajových špecialít z prinesených
vzoriek (syry, klobásy, zabíjačkové špeciality, čili výrobky, domáce pochutiny, vína),
možnosť využitia relaxačných služieb hotela

Program 2. dňa seminára – streda 1.2.2017

07:00 – 08:15  RAŇAJKY
08:15 – 08:30 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
08:30 – 09:00 Súčasné systémy pozberovej technológie jabĺk a kôstkovín. (Dr.&Gergely Simon, Szent István University, Maďarsko)
09:00 – 09:15 Listové hnojivá z portfólia firmy Asra. (Ing. Veronika Fridrichová, ASRA)
09:15 – 09:30 Mikrobiologická kontaminácia čerstvého ovocia. (Ing. Juraj Vranka, ŠVPS SR)
09:30 – 10:00 Znižovanie rezíduí v ovocí. (Ing.&Ján Števlík, Arysta)
10:00 – 10:15 PRESTÁVKA
10:15 – 10:45 Orech čierny – zabudnutá ovocná drevina. (Milan Kotora, Ing.&Michal Pástor, Milan Kotora, spol. s r.o.)
10:45 – 11:00 Rokosan – výrobca unikátnych aminokyselinových hnojív v SR. (Ing. Róbert Vysoký, Rokosan)
11:00 – 12:00 Vplyv aminokyselín na koreňovú a listovú sústavu rastlín a optimalizácia zavlažovania porastov. (Joan Torrents, Fertadvisor S.L., Španielsko)
12:00 – 13:15 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13:15 – 14:00 Výsledky pokusov pri typových podpníkoch čerešní. (dr. Bujdosó Géza, VÚ ovocinársky, Érd, Hrotkó Károly, Szent István University, Maďarsko)
14:00 – 14:15 Novinky v sortimente značky FELCO. (Ing. Jozef Kobora, Oslavan)
14:15 – 15:00 Zosúladenie systémov rezu a tvarovania v intenzívnych výsadbách kôstkovín vo vzťahu k podpníkom. (prof. Hrotkó Károly, Szent István University, Maďarsko)
15:00 – 15:15 PRESTÁVKA
15:15 – 15:30 Poistenie úrody ovocia – jedna z možností eliminácie extrémnych dopadov klimatických zmien. (Ing. Dalibor Dán, Agra poisťovňa)
15:30 – 16:30 Horúce novinky v problematike inváznych škodcov na Slovensku. (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, ČR)
16:30 ukončenie druhého dňa seminára, možnosť využitia relaxačných služieb hotela
18:30 VEČERA
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vín Chateau Rúbaň a Vinárstvo Berta Strekov (Ing. Ladislav Ďorď, PhD.), domácich páleniek (Ing. Marián Komžík), možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárof :-)

Program 3. dňa seminára – štvrtok 2.2.2017

07:30 – 08:45  RAŇAJKY
09:00 – 09:30 Predčasný opad listov jabloní spôsobený patogénmi Marssonina coronaria a Alternaria alternata. (Ing.&Radek Vávra, Ph.D., VŠÚO, ČR)
09:30 – 10:00 Účinné látky pre šetrnú ochranu sadov. (Ing. Roman Loskot, Biocont, ČR)
10:00 – 10:15 Prípravky firmy Biocont na ochranu sadov v IP a EP. (Ing. Roman Loskot, Biocont, ČR)
10:15 – 10:30 Wuxal – symfónia listovej výživy. (Ing.&Tomáš Vereš, PhD., Agro Aliance)
10:30 – 11:00 Trendy, odrody a klony v ovocných výsadbách. (Ing. Pavel Voráček, Fytos Plzeň, ČR)
11:00 – 11:15 Prednosti komplexnej fungicídnej ochrany jadrovín a kôstkovín z dielne spoločnosti Bayer. (Ing. Karol Máté, Bayer)
11:15 – 11:30 PRESTÁVKA
11:30 – 12:00 Technológia pestovania drobného ovocia v Belgicku. (Ing. Martin Jonáš, VŠÚO, ČR)
12:00 – 12:30 Redukcia rastu a kvality plodov sliviek na podpníkoch Krimsk 1 a Krimsk 2. (Ing.&Radek Vávra, PhD., VŠÚO, ČR)
12:30 – 12:45 Prípravky firmy Dow Agro Sciences pre ovocinárov. (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, ČR)
12:45 – 13:15 Intenzívna cesta k orechom. (doc.&Ing.&Oleg Paulen, PhD., SPU Nitra)
13:30 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Program Papradno 2016

Konečná verzia programu Paradno 2016, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára – utorok 9.2.2016

Od 14:00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie
14:30 – 18:30  Ovocinársky workshop v pracovných sekciách.
  • Letné rezy (Doc. Ing. Oleg Paulen, SPU Nitra)
  • Hodnotenie kvality jabĺk podľa normy EÚ a EHK/OSN. (Ing. Viera Baričičová, MPSR Bratislava)
  • Chyby pri spracovaní ovocia destiláciou. (Ing. Ľuboš Flašík, BVD Porúbka)
  • Aktuálni škodcovia ovocných drevín. (RNDr.Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, ČR)
19:00 VEČERA
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov, možnosť využitia relaxačných služieb hotela.

Program 2. dňa seminára – streda 10.2.2016

08:00 – 08:30 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
08:30 – 08:45 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
08:45 – 09:15 Pestovateľské tvary v intenzívnej produkcii čerešní. (Doc. Ing. Oleg Paulen, SPU Nitra)
09:15 – 09:30 Prípravky na ochranu ovocných sadov z portfólia spoločnosti Sumi Agro Czech. (Ing. Elena Široká Benkovská, Sumi Agro Czech Bratislava)
09:30 – 10:00 Skúsenosti s pestovaním jahôd v systéme bio v spoločnosti Asparagus, s.r.o. (Ing. Stanislav Čermák, Asparagus s.r.o. Veľké Leváre)
10:00 – 10:15 PRESTÁVKA
10:15 – 10:45 Spojený program pre školské ovocie, zeleninu a mlieko - nové podmienky uplatňovania. (Ing. Viera Baričičová, MPSR Bratislava)
10:45 – 11:00 Aby bola vaša úroda výnimočná. (Ing. Viera Zelníková Fuzáková, ASRA Ivanka pri Dunaji)
11:00 – 11:30 Ako vykonávať a nevykonávať prebierky plodov. (Ing. Pavol Žatko, Bioplant Ostratice)
11:30 – 12:00 Spojenie na regionálnej úrovni - ďalší krok ku zvýšeniu predajnosti ovocinárskych produktov. (Ing. František Tóth, Gemerprodukt Valice)
12:00 – 13:15 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13:15 – 14:00 Mobilná protimrazová ochrana pomocou systému Tow and blow. (Ing. Franz Lehner, Schillinger Rakúsko)
14:00 – 14:15 Teppeki - ochrana ovocných sadov proti voškám. (Ing. Andrea Šerfeziová, Belchim Bratislava)
14:15 – 15:15 Nové trendy v intenzívnej produkcii kôstkovín v Maďarsku a v Číne. (Prof. Dr. Hrotko Karoly, Corvinus University Budapešť, Maďarsko)
15:15 – 15:30 PRESTÁVKA
15:30 – 16:30 Integrovaná ochrana ovocia bez rizík? (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, Česko)
16:30 Ukončenie druhého dňa seminára, možnosť využitia relaxačných služieb hotela.
18:30 VEČERA
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vína (Ing. Janka Ďuríková), domácich páleniek (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík), možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárov.

Program 3. dňa seminára – štvrtok 11.2.2016

07:30 – 08:45  RAŇAJKY
09:00 – 09:30 Možnosti využitia a technológia pestovania menej známych druhov Chaenomeles japonica a Amelanchier ssp. (Ing. Radoslav Kobolka, SPU Nitra)
09:30 – 09:45 Užitočné riešenie v ochrane ovocných sadov s Adamou a nové výsledky s použitím prípravku Qually 300 SC v ochrane jadrovín. (Ing. Gabriel Szucs, Adama Ivanka pri Dunaji)
09:45 – 10:15 Ako správne pripravovať ovocné kvasy. (Ing. Ľuboš Flašík, BVD Porúbka)
10:15 – 10:30 Ochranné konštrukcie v sadoch. (Ing. Jozef Kobora, Oslavan Slovakia Bánovce nad Bebravou)
11:30 – 11:00 Výskumné centrum AgroBioTech: možnosti spolupráce s producentmi ovocia, zeleniny a hrozna v kontexte výroby nápojov. (Ing. Ján Mezey, PhD., SPU Nitra)
11:00 – 11:15 Poistenie ovocných sadov pre rok 2016. (Ing. Dušan Živčák, Agra poisťovňa Bratislava)
11:15 – 11:30 PRESTÁVKA
11:30 – 12:00 Ovocinárska výroba vo firme Emilove sady. (Ing. Emil Schultz, Emilove sady Dvory nad Žitavou)
12:00 – 12:30 Prípravky firmy Dow Agro Sciences pre ovocinárov. (RNDr. Oldřich Pultar, Dow Agro Sciences, Česko)
12:30 – 13:30 Orech kráľovský: novinky v odrodovom sortimente a situácia v šľachtení. (Dr. Bujdoso Geza, Výskumný ústav ovocinársky, Erd)
14:00 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Program Papradno 2015

Konečná verzia programu Paradno 2015, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára – utorok 3.2.2015

Od 15.00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie (príchod možný i v skorších hodinách)
18.00 VEČERA (individuálne)
19.00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov, spoločná antivegetariánska koštovka vlastných domácich mäsových produktov, superpálivých chilli papričiek a iných pochutín

Program 2. dňa seminára – streda 4.2.2015

08.00 - 08.45 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
09.00 - 09.15 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
09.15 - 10.00 Perspektívy pestovania a využitia netradičných ovocných druhov v podmienkach strednej Európy. (doc. Ing. Oleg Paulen, KOVV-FZKI-SPU Nitra)
10.00 - 10.15 Luna® Experience – novinka pre komplexnú fungicídnu ochranu jadrovín, kôstkovín a viniča. (Vladimír Barbierik, Bayer Crop Science Bratislava, SR)
10.15 - 10.45 Stabilizácia úrod a kvality produkcie v meniacich sa pôdno-klimatických podmienkach. (Ing. František Václavík, PRP Technologies CZ/SK, ČR)
10.45 - 11.00 Teppeki - špecialista na vošky. (Andrea Šerfeziová, Belchim, SR)
11.00 - 11.15 PRESTÁVKA
11.15 - 11.45 Význam alternatívnych produktov v ovocinárskej výrobe. (Ján Števlík, Arysta Life Science, SR)
11.45 - 12.30 Foliárna výživa: pre a proti. (doc. dr. Ing. Ladislav Ducsay, KAVR-FAPZ-SPU Nitra, SR)
12.30 - 12.40 Poistenie ovocných sadov pre rok 2015. (Ing. Dušan Živčák, Agra poisťovňa Bratislava, SR)
12.30 - 13.30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13.30 - 13.45 Novinky firmy Šupa pre ovocinársku výrobu. (Zdeněk Helešic, Šupa Veľké Kostoľany, SR)
13.45 - 14.30 Biofarma komplexne. (dr. Palik Ladislav, Biocentrum Želiezovce, SR)
14.30 - 15.00 Hnojivá závlaha v ovocných sadoch a jej vplyv na vyšší výnos. (Ing. Georgi Kostov, Yara Agri CZ, ČR)
15.00 - 15.15 Asra – produkty tretieho tisícročia. (Viera Zelníková, Asra Ivanka pri Dunaji, SR)
15.15 - 15.30 PRESTÁVKA
15.30 - 15.45 Sulka, nový typový rad kvapalných hnojív. (Ing. P. Lehocký, VÚCHT Bratislava, SR)
15.45 - 17.15 Quo vadis Harmonia axyridis? (doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., KZ Jihočeská Univerzita České Budějovice, ČR)
17.15 - 18.30 Škodcovia, ktorých nepoznáte. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
18.30 záver prvého prednáškového dňa, VEČERA
20.00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vína (Ing. Štefan Ailer, PhD., Ing. Ján Mezey, PhD.), domácich páleniek (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík), tanečná zábava, možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárov.

Program 3. dňa seminára – štvrtok 5.2.2015

07:30 - 08:45  RAŇAJKY
09:00 - 09:30 Technológia pestovania kľukvy veľkoplodej. (Ing. Radoslav Kobolka, KOVV-FZKI-SPU Nitra, SR)
09:30 - 09:45 Qually 300 EC, nové možnosti v ochrane proti chrastavitosti jadrovín. (Ing. Gabriel Szucs, Adama Agriculture Slovensko, SR.)
09.45 - 10.30 Možnosti podpory mladých farmárov v novom programovacom období. (Ing. Pém Bálint, Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, SR)
10.30 - 11.15 Novšie odrody kôstkovín z českého šľachtenia určené pre veľkovýrobnú prax. (Bc. Tomáš Jan, UKZÚZ Želešice, ČR) 11.15 - 11.30 PRESTÁVKA
11.30 - 12.00 Ovocinárska výroba vo firme Emilove sady. (Ing. Emil Schultz, Emilove sady Dvory nad Žitavou, SR)
12.00 - 12.30 Prípravky firmy Dow Agro Sciences pre ovocinárov. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
12.30 - 13.30 Novšie odrody jabloní z českého šľachtenia určené pre veľkovýrobnú prax. (Ing. Dušan Nesrsta, UKZÚZ Želešice, ČR)
14:00 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Program Papradno 2014

Konečná verzia programu Paradno 2014, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára – utorok 4.2.2014

Od 15:00  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie (príchod možný i v skorších hodinách)
18:00 VEČERA (individuálne)
19:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov, spoločná antivegetariánska koštovka vlastných domácich mäsových produktov, superpálivých chilli papričiek a iných pochutín

Program 2. dňa seminára – streda 5.2.2014

08:00 - 08:45  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
09:00 - 09:10 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
09:15 - 09:55 Praktické skúsenosti s ochranou sadov proti klimatickým zmenám v ovocinárskej firme Plantex. (Ing. Marián Varga, Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch)
09:55 - 10:30 Skúsenosti s veľmi intenzívnym vretenom marhúľ. (Ing. Branislav Novosad, s.h.r. Šaľa)
10:30 - 10:45 Užitočné riešenia od firmy MA Agrovita Slovakia v integrovanej ochrane ovocných sadov. (Ing. Gabriel Szucs, MA Agrovita Slovakia Ivanka pri Dunaji)
10:45 - 11:00 PRESTÁVKA
11:00 - 11:15 Zber ovocia pomocou plošín (Ing. Pavel Křeček, Oslavan CZ Náměšť nad Oslavou, ČR)
11:15 - 12:15 Riešenie predčasného opadu plodov. (Marc Bonet, Agriphar Liege, Belgicko, Ing. Marián Hlavačka, Agriphar Slovakia)
12:15 - 12:30 Orezávače drevín pro mechanizovaný rez ovocných stromov (Ing. Zdeněk Helešic, Šupa s.r.o.)
12:30 - 12:45 Novinky v poistení ovocia pre rok 2014. (Ing. D. Živčák, AgraPoisťovňa Bratislava)
12:45 - 13:45 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13:45 - 14:15 Vplyv orientácie výsadby a odrodovej skladby brusnice obyčajnej na úrodové parametre. (Ing. Radoslav Kobolka, KOVV-FZKI-SPU Nitra)
14:15 - 15:45 Doterajšie skúsenosti s pestovaním a marketingom klubovej odrody Opál. (Ing. Darina Hadvigová, Ing. Pavel Voráček, Fytos Plzeň, ČR)
14:45 - 15:00 Teppeki - nové riešenie v ochrane ovocných sadov proti voškám. (A. Šerfeziová,
Belchim Crop Protection Slovakia Bratislava)
15:00 - 15:15 Najpoužívanejší fungicíd v svetovom ovocinárstve opäť na Slovensku. (Ing. Ján Cvopa, Syngenta Slovakia Bratislava)
15:15 - 15:30 RWA Slovakia už 15 rokov na Slovensku. ( Ing. T. Vereš, PhD., RWA Slovakia, Bratislava)
15:30 - 15:45 PRESTÁVKA
15:45 - 16:30 Vhodnosť nových odrôd jabloní pre dlhodobé skladovanie plodov v nízkokyslíkovej atmosfére (ULO). (Ing. Jan Blažek, VŠÚO Holovousy, ČR)
16:30 - 16:45 Aktuálne portfólio spoločnosti Bayer pre ochranu sadov. (Ing. Miloš Polcer, Bayer CropScience Bratislava)
16:45 - 17:00 Oceľové oporné konštrukcie ako perspektíva pre ovocné sady a vinohrady. (Ing. J.
Knezovič, CSc., Polynova Kvetoslavov)
17:00 - 18:00 Nový škodca kôstkovín versus registrácia prípravkov. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
18:00 záver prvého prednáškového dňa, VEČERA
20:00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vína (Ing. Štefan Ailer, PhD., Ing. Ján Mezey, PhD.), domácich páleniek (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík), tanečná zábava, možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárov.

Program 3. dňa seminára – štvrtok 6.2.2014

07:30 - 08:45  RAŇAJKY
09:15 - 09:45 Produkcia bezvirózneho množiteľského materiálu jabloní, hrušiek, sliviek a čerešní v Českej republike. (Ing. Eva Chroboková, PhD., VŠÚO Holovousy, ČR)
09:45 - 10:15 Nové technológie pestovania a využitia ríbezlí, egrešov a ich krížencov pre produkciu stolového ovocia. (Ing. Bc. Jiří Kaplan, PhD., VŠÚO Holovousy, ČR)
10:15 - 11:00 Nové odrody sliviek vyšľachtené vo VŠÚO Holovousy. (Ing. Jan Blažek, VŠÚO Holovousy, ČR)
11:00 - 11:15 PRESTÁVKA
11:15 - 11:45 Prípravky Dow Agro Sciences pre ovocinárov. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
11:45 - 12:30 Využitie mykorízy v ovocinárstve. (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., FZKI SPU Nitra)
12:30 - 12:45 Inovácia zberu plodov pomocou prídavného zariadenia Camelid. (Ing. J.Šefránek, STS
Prachatice, ČR)
12:45 - 13:15 Význam regulácie násady plodov na mladých marhuliach. (Ing. J. Mezey, PhD., FZKI
SPU Nitra)
13:15 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Program Papradno 2013

Konečná verzia programu Paradno 2013, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára - utorok 29.1.2013

od 15,00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie  (príchod  možný i v skorších hodinách)
18,00 VEČERA (individuálne)
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov (k dispozícii konferenčný salónik pre účely podľa potrieb), degustácia chilli papričiek, turnaj v bowlingu.

Program 2. dňa seminára - streda 30.1.2013

08,00–08,45 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
09,00–09,10 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
09,10–09,40 Alternatívna ochrana jadrovín. (Ing. Ján Števlík, Arysta LifeScience Slovakia s.r.o. Nové Zámky)
09,40–09,50 Nový produkt pre poistenie ovocných sadov. (Ing. Dušan Živčák, Agra poisťovňa Bratislava)
09,50–10,25 Trendy v druhovej a odrodovej skladbe ovocia v ČR. (Ing. Roman Chaloupka, OÚČR, ČR)
10,25–10,45 Flint® Plus – nové riešenie pre komplexnú fungicídnu ochranu jadrovín. (Ing. Miloš Polcer, Bayer CropScience Bratislava)
10,45–11,00 PRESTÁVKA
11,00–11,20 Prípravky do integrovanej ochrany ovocných sadov z portfólia firmy Agrovita. (Ing. Gabriel Szucs, PhD., Agrovita Ivanka pri Dunaji)
11,20–12,20 Boni Protect - nový biotechnologický fungicíd proti skladovým chorobám jadrovín. (Christoph Ertl, DI (MSI), Bio-Ferm GmbH Tulln, Rakúsko, Ing. Dalibor Báti, Agrovita spol. s r.o. Ivanka pri Dunaji)
12,20–13,30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13,30–14,15 Zhodnotenie kolekcie broskýň z pohľadu stability úrod. (Ing. Ivo Ondrášek, PhD., MZLU Brno, ZF Lednice, ČR)
14,15–15,15 Komplexná výživa jadrovín. (Ing. Georgi Kostov, Yara Agri Praha, ČR)
15,15–15,35 Ochranný systém Whailex – inovácia v ochranných systémoch. (Bc. Milan Mička, Oslavan, ČR)
15,35–15,50 PRESTÁVKA
15,50–16,50 Protimrazová ochrana a nové technológie v zavlažovaní ovocných sadov. (Ing. Adam Babjak, Ing. Vladimír Kadeřábek, Netafim Slovakia s.r.o. Trnava)
16,50–17,10 VERMIPESTOVATEĽ – expert na atraktívnu E2 produkciu. Vermikompost, Vermesfluid – výhoda pre ovocinára! (Róbert Lipták)
17,10–18,00 Ochrana vírusom granulózy proti obaľovačovi jablčnému v extrémnych klimatických podmienkach. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice)
18,00 záver prvého prednáškového dňa, VEČERA

Program 3. dňa seminára – štvrtok 31.1.2013

7,30–8,45 RAŇAJKY
9,00–9,30 Sledovanie letových kriviek hospodársky najvýznamnejších škodcov ovocných drevín. (Ing. Ján Mezey, PhD., FZKI SPU Nitra)
9,30–10,10 Marketingové príležitosti pri predaji ovocia v ČR. (Ing. Martin Ludvík, OÚČR, ČR)
10,10–10,50 Nové odrody marhúľ rezistentné voči vírusovej šarke sliviek (PPV). (Prof. Ing. Boris Krška, PhD., MZLU Brno, ZF Lednice, ČR)
11,50–11,05 PRESTÁVKA
11,05–11,50 Skúsenosti s pestovaním jabĺk vo firme Pomi s.r.o. (Peter Cyprich, Pomi s.r.o. Latkovce)
11,50–12,50 Ochrana proti šupkovým obaľovačom. (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
12,50–13,40 Technologické aspekty produkcie a využitia rakytníka rešetliakovitého. (Doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., FZKI SPU Nitra)
13,40 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Program Papradno 2012

Konečná verzia programu Paradno 2012, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára - utorok 31.1.2012

od 15,00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie  (príchod  možný i v skorších hodinách)
18,00 VEČERA (individuálne)
19,00 SPOLOČENSKÝ VEČER - neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov  (k dispozícii konferenčný salónik pre účely podľa potrieb), turnaj v bowlingu.

Program 2. dňa seminára - streda 1.2.2012

8,00–8,45 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA
9,00–9,15 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
9,15–9,45 Privátne normy z pohľadu pestovateľa. (Ing. Viera Baričičová, PhD., ŠVPS SR Bratislava)
9,45–11,00 Jablká, pestovanie  &  spotrebiteľ. (Günter Jessl, Min.  pôdohospodárstva, lesníctva, živ. prostredia a vodného hospodárstva, Viedeň, A)
11,00–11,15 PRESTÁVKA
11,15–11,30 Sadovnícky traktor Kubota v agregácii s rosičom.  (Ing. Marián Šupa, Šupa Veľké Kostoľany)
11,30–12,15 Skúsenosti pri zakladaní marhuľovej výsadby v Svätom Petri.  (Ing. Ján Mezey, PhD., doc. Oleg Paulen, PhD., SPU Nitra)
12,15–12,30 Poistenie ovocia - jedna z možností zabezpečenia príjmov pri jeho pestovaní. (Ing. Dalibor Bán, Agra poisťovňa)
12,30–13,30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13,30–15,15 Súťažná degustácia jabĺk veľkovýroby o „Najchutnejšie jablko roka 2011“. (doc. Oleg Paulen, PhD., SPU Nitra)
15,15–15,30 Technológie pre dlhodobé skladovanie ovocia od firmy Elkat.  (Ing. Marek Studený, Elkat Praha, ČR
15,30–15,45 PRESTÁVKA
15,45–16,30 Odolnosť genotypov marhúľ k moníliovej hnilobe plodov.  (Ing. Radek Vávra, VŠÚO Holovousy, ČR)
16,30–16,45 Mechanické spracovanie medziradia a príkmenného pásu v sadoch.  (Zdeněk Helešic, Ostratický Týnec u Břeclavi, ČR)
16,45–18,00 Vidlochvosty, chlpáčiky a iné zákonom chránené zverstvá v sadoch. (RNDr. Oldřich Pultar, Zemcheba, ČR)
18,00 Vyhodnotenie degustácie jabĺk, záver prvého prednáškového dňa, VEČERA
20,00 SPOLOČENSKÝ VEČER  -  Degustácia vína  (Ing. Štefan Ailer, PhD.), domácich páleniek (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík), tanečná zábava, možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárof.

Program 3. dňa seminára – štvrtok 2.2.2012

7,30–8,45 RAŇAJKY
9,00–9,30 Kompatibilita genotypov marhúľ s podpníkmi Krymsk-1 a Krymsk-2 a ich rast v prvom roku po výsadbe. (Ing. Adéla Skřivanová, VŠÚO Holovousy, ČR)
9,30–10,15 Integrovaná ochrana ovocných sadov prípravkami firmy AGROVITA.  (Ing. Gabriel Szűcs, PhD., AGROVITA spol. s r.o. Ivanka pri Dunaji)
10,15–10,35 Podpora účinnosti pesticídov s prípravkom AGROVITAL.  (Ing. Jan Strobl, AgroProtec s.r.o., ČR)
10,35–11,30 Možnosti pestovania  introdukovaných druhov veľkoplodého drieňa v stredoeurópskom priestore. (Dr. Szabó Veronika, Corvinus University Budapesšť, Maďarsko)
11,30–11,45 PRESTÁVKA
11,45–12,45 Stav pestovania modrých a červených kôstkovín v SR s prihliadnutím na odrodový sortiment. (Ing. Samuel Michálek, ÚKSÚP Veľké Ripňany)
12,45–13,45 Zhodnotenie sortimentu novošľachtencov  čerešní vhodných pre intenzívne výsadby. (Dr. Magyar Lajos, Corvinus University Budapesšť, Maďarsko)
13,45 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Program Papradno 2011

Konečná verzia programu, k dispozícii aj na stiahnutie v sekcii Download.

Program 1. dňa seminára - utorok 1.2.2011

Od 15,00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA, ubytovanie (príchod možný i v skorších hodinách), neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov
18,00 VEČERA (individuálne)
19,00 Degustácia domácich destilátov (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík)
21,00 Turnaj v bowlingu, neoficiálne stretnutie a posedenie ovocinárov

Program 2. dňa seminára - streda 2.2.2011

9,00–9,15 Otvorenie Ovocinárskeho seminára, príhovory
9,15–10,00 Technológia výroby prírodných ovocných a kombinovaných štiav. (Ing. Ján Knezovič, CSc., Polynova Kvetoslavov)
10,00–10,30 Integrovaná ochrana ríbezlí proti živočíšnym škodcom. (Ing. Jana Ouředníčková, VŠÚO Holovousy, ČR)
10,30–10,45 PRESTÁVKA
10,45–11,00 Syngenta v roku 2011. (Ing. Ján Cvopa, Syngenta Slovakia Bratislava)
11,00–12,15 Pestovanie a produkcia orecha vlašského v USA. (Dorian A.LaFond, U.S.Department of Agriculture Washington, USA)
12,15–12,30 Chemická ochrana ovocných sadov. (Ing. Marián Havlíček, Bayer s.r.o., ČR)
12,30–13,30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13,30–14,00 Klubová značka Pink Lady z pohľadu požiadaviek na kvalitu plodov. (Ing. Viera Baričičová, PhD., ŠVPS SR Bratislava)
14,00–14,30 Mechanické spracovanie príkmenného pásu a likvidácia burín v sadoch pomocou zariadenia LPO 400 M. (Zdeněk Helešic, Ostratický, Týnec u Břeclavi, ČR)
14,30–15,00 Zlepšenie ekonomiky výroby v sadoch s využitím produktov PRP Technologies. (Ing. František Václavík, PRP Technologies CZ/SK, ČR)
15,00–15,15 Integrovaná ochrana ovocných sadov s prípravkami od firmy Agrovita. (Ing. Gabriel Szücs, Agrovita Ivanka pri Dunaji)
15,15–15,45 Blossom Protect – biologický baktericíd proti spále ružokvetých. (Christoph Ertl, DI (MSc), Bio-Ferm GmbH Tulln, Rakúsko)
15,45–16,00 PRESTÁVKA
16,00–16,30 Aktuálne možnosti fungicídnej ochrany jadrovín v ekologických systémoch pestovania. (Ing. Martin Bagar, PhD., Biocont Laboratory Brno, ČR)
16,30–17,00 Systém ochrany proti chrastavitosti jabloní v organickom režime. (Ing. Radek Vávra, VŠÚO Holovousy, ČR)
17,00–18,00 Konvenčné, integrované, bio alebo eko sady pre naše ovocinárstvo? (RNDr. Oldřich Pultar, Biola Chelčice, ČR)
18,00 Záver prvého prednáškového dňa, VEČERA
20,00 SPOLOČENSKÝ VEČER - Degustácia vína (Ing. Ladislav Ďörď, PhD., Ing. Michal Faluši – ELESKO, a.s. Modra), domácich páleniek (Ondrej Bučenec, Ing. Marián Komžík), tanečná zábava (DJ Biba, Rádio_FM), možnosť využitia relaxačných služieb hotela, spoločné posedenie ovocinárov.

Program 3. dňa seminára - štvrtok 3.2.2011

7,30–8,45 RAŇAJKY
9,00–9,30 Moderné technológie skladovania drobného ovocia – Pallet Fresh System. (Ing. Imrich Kubina, Chladex Nitra)
9,30–10,00 Možnosti minimalizácie rezíduí pesticídov v integrovanej produkcii jabĺk. (Ing. Vladan Falta, PhD., VÚRV Praha, ČR)
10,00–10,30 Technológia pestovania a kvalita ovocia - možnosti pestovateľa pri formovaní kvality ovocia prostredníctvom prvkov pestovateľskej technológie. (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., FZKI SPU Nitra)
10,30–11,15 Výsledky šľachtenia odrôd marhúľ na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín Corvinus University v Budapešti. (prof. Dr. Pedryc Andrzej, Corvinus University, Budapešť, Maďarsko)
11,15–11,30 PRESTÁVKA
11,30–12,15 Možnosti riešenia problematiky šarky sliviek na slivkovinách. (prof. Boris Krška, MZLU Brno, ZF Lednice, ČR)
12,15–13,00 Hodnotenie rezistencie marhúľ a vybraných druhov rodu Prunus proti moníliovej spále letorastov (Monilia laxa). (Ing. Gutermuth Ádám, Corvinus University, Budapešť, Maďarsko)
13,00 UKONČENIE OVOCINÁRSKEHO SEMINÁRA, OBED

Vyhľadať

 

Mailinglist

 

Odoslaním Vašej e-mailovej adresy sa prihlásite k zasielaniu informačných správ. Správy obsahujú aktuálne informácie týkajúce sa semináru Papradno. Zasielanie je možné kedykoľvek zrušiť.